Bekijk de online versie indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen

Nieuwsbrief Melkvee

adviseur 2
fflog jolngvee

FFlog: tips om longproblemen bij kalveren te voorkomen

In het najaar is er een verhoogde kans op longproblemen bij kalveren. Ziekteverwerkkers krijgen meer kans bij een hoge luchtvochtigheid en wisselende temperaturen. Jongveespecialist Fredrieke geeft vier tips om longproblemen bij kalveren te voorkomen > 

FFlog stalrantsoen

FFlog: benutting van vet en eiwit uit de kuilen van dit jaar

Het groeizame weer is ten einde voor dit jaar. De koeien gaan nu melk produceren uit het stalrantsoen. Melkveespecialist Johannes geeft tips om goed te melken uit de gewonnen kuilen van dit jaar >

Robotmelken

Bestel je voorkeursras mais op tijd!

Wil je verzekerd zijn van de beste maisrassen voor het komend seizoen, dan is het wellicht verstandig deze vroegtijdig te bestellen. Het voorkeursassortiment van ForFarmers bestaat uit voor jouw geselecteerde toprassen van de rassenlijst. Het zijn de beste maisrassen voor het vee met de hoogste voederwaarde en beste landbouwkundige eigenschappen. Bekijk de rassen hier >

Doorzaaien grasland

Rustgewas na de mais: zo werkt het

Vanaf 2023 moeten (mais-)telers op zand en lössgronden één keer in de 4 jaar een rustgewas verbouwen. Uiterlijk 2026 moet er dus een rusgewas geteeld zijn. Het doel van een rustgewas is om de kwaliteit van de bodem en het water te verbeteren. De kans op uitspoeling van stikstof en fosfaat is kleiner. Dat komt doordat de wortels van deze gewassen dieper de grond in gaan. Bekijk de mogelijkheden hier >

image ratio 2:2

Warme, natte oktobermaand: met lang gras de winter in?

Oktober 2023 gaat de boeken in als de warmste oktober ooit gemeten. De grasgroei zette voort, terwijl veel percelen te nat waren om te maaien zonder schade aan de zode te veroorzaken. In het ideale scenario gaat het gras met een lengte van 10-15 cm de winter in. Hiermee wordt voorkomen dat het gras in de wintermaanden gaat liggen en er schimmelgroei ontstaat. Echter zijn de weersomstandigheden dusdanig dat maaien dit keer niet overal gaat lukken. Onze specialisten geven tips over het winterklaar maken van uw graspercelen. >

image ratio 2:2

Gebruik de wintermaanden voor een meerjarig teeltplan

De afbouw van derogatie vraagt om een doordachte herverdeling van drijfmest over de percelen. Ook de gewasrotatie verplichting van mais op zand/löss percelen vraagt om een herinrichting van het bouwplan. Maatregelen die in elkaar grijpen en waar een financiële vergoeding vanuit de eco-regelingen tegenover staan. Gebruik de wintermaanden voor het maken van een meerjarig bemestings- en bouwplan. Onze adviseurs kunnen u hierbij helpen en met de tool Terrascoop komen we samen met jou tot de gewenste ruwvoerkwaliteit.

Advies

Laat tijdig kuil- en grondmonsters steken 

Wil je met de BEX rekenen in de mestboekhouding? Dan is het van belang dat je alle kuilen tijdig bemonstert. December en januari zijn bovendien ook de maanden om nieuwe grondmonsters te nemen voor derogatie of fosfaatdifferentiatie. Tijd om hiermee aan de slag te gaan dus! Lees hier of dit voor jou van toepassing is.

 

Kansen voor nieuwe, herwonnen meststromen

Nieuwe, herwonnen meststromen zijn vergiste mest (digestaat), dikke en dunne fractie en spuiwater. Maar wat zijn nu precies de eigenschappen en toepassingen van deze nieuwe meststromen en is het interessant voor jouw bedrijf als extra verdienmodel of het sluiten van de kringloop? Je leest er hier alles over.

Middendorp 4

7754 MB Wachtum
T: +31 (0)524 551 267

info@snijderswachtum.nl

Stamp

   Facebook icon         Instagram Icon

Website
MijnGegevens